Công trình Cục hải quan Tiên Sơn ICD Tiên Sơn - Bắc Ninh

Thông tin chung về dự án

- Dự án: Đầu tư xây dựng Trụ sở Chi cục Hải quan Cảng nội địa ICD Tiên Sơn

- Gói thầu số 6: Thi công xây lắp, cung cấp lắp đặt các hạng mục công trình chính.

- Bao gồm các hạng mục chính như sau: Nhà Làm Việc, Nhà Ăn, Nhà bảo vệ, Nhà trạm bơm, Cổng tường rào, các hạng mục điện, nước ngoài nhà

Tiến độ dự án: 2019 hoàn thành.

Một số hình ảnh của dự án đang triển khai.

Phối cảnh chung của Nhà chính.

Thi công đổ bể tông cột khu vực nhà ăn.

Ép cọc khu nhà chính 6 tầng