Công trình QL 47C - Thanh Hóa

Khái quát chung về dự án.

Tên công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường; bổ sung hệ thống thoát nước;

sửa chữa, bổ sung hệ thống an toàn giao thông, Quốc lộ 47C, tỉnh Thanh Hóa (phân đoạn Km14+200 - Km15+500; Km30+600 - Km33+84,68 và Km49+300 - Km52+486,80)

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa; số 42, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

- Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án giao thông III Thanh Hoá; Số 13 Đường

Hạc Thành, thành phố Thanh Hoá; điện thoại: 02373.711.541.

- Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân và Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

- Nguồn vốn đầu tư: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương .

- Thời gian thực hiện gói thầu: năm 2018

- Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: Theo Quyết định số 4369/QĐ-

TCĐBVN ngày 29/12/2017 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Một số Hình ảnh triển khai thi công dự án trên công trường.

Nhà thầu đang triển khai đắp và lu lèn cấp phối.

Thi công lắp đặt rãnh dọc đường.

 

 

Thi công thảm nhựa mặt đường.