Đầu tư kinh doanh bất động sản

     Đầu tư bất đông sản đang là lĩnh vực thế mạnh của công ty CP XDTM và XNK Tổng hợp, trong những năm qua đã có rất nhiều sự án đã và đang được triển khai đầu tư, trong đó nổi bật trong đó là dự án 3,3ha tại huyện Hưng Nguyên, và dự án 3,0ha tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

MẶT BẰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN NHÀ MÁY TẠI HUYỆN HƯNG NGUYÊN

 

MẶT BẰNG TỔNG THỂ DỰ ÁN: TRẠM DỪNG NGHỈ, CÂY XĂNG, KHÁCH SẠN TẠI THỊ XÃ THÁI HÒA - NGHỆ AN