Dự án Xây dựng trụ sở làm việc kho bạc Nhà nước Thốt Nốt

Giới thiệu dự án:

- Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc kho bạc Nhà nước Thốt Nốt

- Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Cần Thơ

- Nhà thầu thi công: Công ty CP Xây dựng thương mại và XNK tổng hợp

- Địa điểm xây dựng: Khu tái định cư ấp Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Quy mô công trình:

-Tổng diện tích khu đất là       : 1.500,66m2

- Diện tích xây dựng                 : 494m2

- Diện tích sử dụng                    : 1.096m2

- Mật độ xây dựng                      : 33%

- Diện tích sân đường    : 546,4m2;     MĐ: 36,4%

- Diện tích cây xanh      : 460,24m2;   MĐ: 30,6%

Một số hình ảnh dự án: