Du Lịch Thái Lan - Năm 2018

Hàng năm, để động viên tinh thần làm việc của CBNV trong công ty, ban lãnh đạo công ty đều tổ chức du lịch nước ngoài cho các CBNV đạt xếp loại tốt trong công ty. Năm 2018 vừa qua là một năm rất khó khăn nhưng cũng có nhiều CBNV đạt thành tích tốt trong công việc và thành quả đạt được là một chuyến du lịch Thái Lan.