Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Đường Đồng Luộc - Phúc Hương, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, (Đoạn từ Km1+328,42 đến Km1+582,07)

Huyện Chiêm Hóa nằm ở phía bắc tỉnh Tuyên Quang, phía bắc giáp huyện Na Hang, phía nam giáp huyện Yên Sơn, phía tây giáp huyện Bắc Quang (Hà Giang), phía tây nam giáp huyện Hàm Yên, phía đông giáp huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn).

Huyện gồm 1 thị trấn Vĩnh Lộc và 25 xã: Bình Nhân, Bình Phú, Hà Lang, Hòa An, Hòa Phú, Hùng Mỹ, Kiên Đài, Kim Bình, Linh Phú, Minh Quang,Ngọc Hội, Nhân Lý, Phú Bình, Phúc Sơn, Phúc Thịnh, Tân An, Tân Mỹ, Tân Thịnh, Tri Phú, Trung Hà, Trung Hòa, Vinh Quang, Xuân Quang,Yên Lập, Yên Nguyên.

Nhìn chung huyện Chiêm Hóa đang từng bước phát triển, hội nhập kinh tế cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Vì vậy việc phát triển mạng lưới giao thông tạo điều kiện giao thương giữa các huyện lân cận, cũng như giao lưu văn hóa giữa các địa phương trong huyện là rất cần thiết.

THÔNG TIN CƠ BẢN CÔNG TRÌNH:

1. Tên công trình: Đường Đồng Luộc – Phúc Hương, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
3. Quy mô xây dựng công trình:
- Đường giao thông với tổng chiều dài tuyến nghiên cứu khoảng 1.58207km.
- Tiêu chuẩn thiết kế đường: Quy mô đường phố gom đô thị, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 104-2007  Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế.
- Hướng tuyến được xác định theo hồ sơ dự án bước lập dự án đầu tư công trình đã được phê duyệt.
+ Điểm đầu tuyến: Giao với đường ĐT.190 (Quốc lộ 3B) tại tổ Đồng Luộc;
+ Điểm cuối tuyến: Giao với đường tỉnh ĐT.188 tại tổ Phúc Hương
3. Cấp quyết định đầu tư: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
4. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa.
5. Nguồn vốn đầu tư:
- Vốn xây dựng cơ bản tập trung và các nguồn vốn hợp pháp khác của tỉnh.
6. Thời gian thực hiện: năm 2017-2019.
7. Đơn vị vị lập thiết kế bản vẽ thi công: Công ty TNHH Bảo Trung Tuyên Quang.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRÊN CÔNG TRƯỜNG.
Thi công triển khai lắp đặt dầm bằng máy cẩu

Thi công hoàn thiện phần mố cầu

Lắp đặt phiến dầm

Bãi đúc dầm của công trình

Cơ bản hoàn thiện công tác lắp đặt dầm