Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Số KH: 59/2015/NĐ-CP
Tên VB: Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
CQBH: Chính phủ
Loại VB: Nghị định
Ngày BH: 18/6/2015
Trích yếu: Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Tải file: 59_2015_ND-CP_278744.doc