TẦM NHÌN

   Chúng tôi đặt mục tiêu rõ ràng: Chúng tôi sẽ làm gì? Kế hoạch 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Khi làm sẽ luôn hướng tới đó để sớm đi đến đích một cách nhanh nhất.

   Truyền đạt cho các cấp dưới kế hoạch hành động của công ty trong tương lai gần, tương lai xa một cách dễ hiểu.

   Sắp thời gian biểu cho mọi hoạt động đó một cách khoa học nhất, hài hòa cả việc gia đình, họ hàng và quan hệ xã hội để có thời gian cho mọi đối tượng, mục tiêu liên quan.

   Biết tranh thủ tận dụng cơ hội trong kinh doanh hợp lý, thì hiệu quả sẽ cao hơn mong đợi. Mỗi cá nhân luôn đam mê học hỏi trong mọi lĩnh vực công việc để hiểu chi tiết các nội dung thực hiện để nắm vững kiến thức khi triển khai.

   Đưa các thất bại ra nghiên cứu nhiều lần để rút kinh nghiệm cho bản thân cũng như những khâu liên quan, coi đây là những bài học đáng nhớ. Một người thành công trải qua hàng ngàn thất bại, mỗi thất bại có một lý do và nguyên nhân khác nhau. Trước một khó khăn thách thức sẽ ẩn dấu một cơ hội kỳ diệu ở đó, ta cố vượt qua sẽ chạm tay đến cơ hội vàng nhé.

   Cuối cùng tầm nhìn của Công ty cũng như cá nhân tôi: Cố gắng học hỏi, rèn luyện bản thân để phục vụ công việc, giúp đỡ mọi người kiếm được nhiều tiền để có cuộc sống sung túc hơn, công ty ngày càng lớn mạnh hơn./.

  

Chủ tịch HĐQT

(đã ký)

Dương Thị Ánh Tuyết