Thăm quan Khảo sát vườn Mắc Ca của A Bằng - Lạng Sơn ngày 20/7/2019

Ngày 20/7/2019.  Ban lãnh đạo công ty đã có chuyến thị sát thực tế vườn Mắc Ca, xưởng gia công chế biến thành phẩm hạt của A Bằng tại tỉnh Lạng Sơn.

Một số giống Mắc Ca chính tại vườn gồm giống QN1 và giống OC. Qua thời gian chăm sóc theo dõi, thì các giống này phát triển rất tốt với điều kiện tự nhiên tại khu vực tỉnh Lạng Sơn, cho thu hoạch quả rất ổn định. Với cây khoảng 10 năm tuổi năng suất trung bình cho khoảng 100 kg quả tươi.

Chủ tịch HĐQT Công ty chụp ảnh với chủ vườn a Bằng.

Tổng Giám đốc Công ty chụp ảnh với a Bằng (chủ vườn Mắc Ca)

Máy tách vỏ hạt Mắc Ca

Máy sấy chín hạt mắc ca.