Thăm quan Khảo sát vườn Mắc Ca của ông Phạm Hữu Tú xã Đồng Luật, Thạch Thành, Thanh Hóa.

Căn cứ Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển cây Mắc Ca tại xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Để có cái nhìn tổng quan về tiềm năng, lợi ích, sự phát triển của cây, quả Mắc Ca đem lại thì Công ty sẽ tổ chức chuyến đi khảo sát thực tế thăm quan vườn trồng cây Mắc Ca của ông Phạm Hữu Tú tại xã Đồng Luật, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

1. Thành phần mời:

- Đại diện UBND huyện Con Cuông gồm lãnh đạo huyện và các phòn ban liên quan (Đại diện UBND huyện trưởng đoàn).

- Đại diện lãnh đạo các xã, hội nông dân thuộc huyện Con Cuông bao gồm: Thị trấn Con Cuông; và 12 xã Bình Chuẩn; Bồng Khê; Cam Lâm; Châu Khê; Chi Khê; Đôn Phục; Lạng Khê; Lục Dạ; Mậu Đức; Môn Sơn; Thạch Ngàn; Yên Khê.

2. Thời gian: Xuất phát từ 5h 30’ tại UBND huyện Con Cuông ngày 6/7/2019.

3. Địa điểm: Tại vườn Mắc Ca của ông Phạm Hữu Tú xã Đồng Luật, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

4. Phương tiện: Công ty sẽ tổ chức thuê xe đưa đón phục vụ chuyến đi.

Một số hình ảnh trong buổi thăm quan: